Angular Contact Ball Bearings
אנו מספקים מיסבי גלילה מחודדים בריטיים, מיסבי חריצים עמוקים, מיסבים כדוריים מיישרים עצמיים, מיסבי גלילה גליליים, מיסבי גלילה מתכוונים, מיסבי מגע זוויתיים, מיסבי כדור דחף, מיסבי גלילה דחף, מיסבים מיוחדים, מיסבי נירוסטה ומוצרים אחרים

מיסבי מגע זוויתיים

  • 7328BM/P6 Precision Angular Contact Ball Bearing

    מיסב כדורי מגע זוויתי מדויק 7328BM/P6

    מיסבי מגע זוויתיים יכולים לעמוד בעומסים רדיאליים וציריים כאחד.יכול לפעול במהירויות גבוהות יותר.ככל שזווית המגע גדולה יותר, כושר הנשיאה הצירי גבוה יותר.זווית המגע היא הזווית בין חיבור נקודת המגע של הכדור למסלול המירוצים במישור הרדיאלי לבין הקו האנכי של ציר המיסב.מיסבים בעלי דיוק גבוה ומהירות גבוהה בדרך כלל מקבלים זווית מגע של 15 מעלות.תחת כוח צירי, זווית המגע גדלה.